Full en Incremental Backups: Het verschil & hoe je ze gebruikt

Wat is een Full Backup?

Een full backup is een complete kopie van alle geselecteerde data op een bepaald moment. Dit type backup bevat alle bestanden en mappen die in de backup scope zijn opgenomen. Een full backup biedt de meest uitgebreide en makkelijkste hersteloptie, omdat alle gegevens in één enkele backupset zijn opgeslagen. Hier zijn enkele kenmerken:

  • Volledigheid: Bevat een volledige kopie van alle geselecteerde data.
  • Herstelsnelheid: Snelle en eenvoudige herstelprocedure omdat alle data in één set beschikbaar is.
  • Opslagruimte: Vereist meer opslagruimte dan incrementele of differentiële backups.
  • Frequentie: Meestal minder frequent gemaakt vanwege de opslagvereisten en de tijd die nodig is om de backup te maken.

Wat is een Incrementele Backup?

Een incrementele backup maakt alleen een kopie van de gegevens die sinds de laatste backup zijn gewijzigd of toegevoegd. Dit type backup is efficiënter in termen van opslagruimte en tijd, omdat het niet elke keer alle data opnieuw hoeft te kopiëren. Hier zijn enkele kenmerken:

  • Efficiëntie: Maakt alleen een kopie van de gegevens die sinds de laatste full of incrementele backup zijn gewijzigd.
  • Opslagruimte: Vereist minder opslagruimte dan full backups, omdat alleen de wijzigingen worden opgeslagen.
  • Herstelsnelheid: Herstel kan langzamer zijn en ingewikkelder, omdat je zowel de laatste full backup als alle daaropvolgende incrementele backups moet terugzetten om een volledig herstel te bereiken.
  • Frequentie: Kan vaker worden gemaakt vanwege de lagere opslag- en tijdsvereisten.

Hoe combineer je beide voor de beste oplossing?

Voorbeeld van een Backup procedure:
Full Backup op zondag: Een volledige kopie van alle data.
Incrementele Backup op maandag: Alleen de gegevens die sinds zondag zijn gewijzigd.
Incrementele Backup op woensdag: Alleen de gegevens die sinds maandag zijn gewijzigd.
Incrementele Backup op vrijdag: Alleen de gegevens die sinds woensdag zijn gewijzigd.

Beide methoden hebben dus hun voor- en nadelen en worden best gecombineerd in een backup strategie om balans te vinden tussen opslagruimte, backup tijd en herstelsnelheid.